NAktsmītņu cenas

                                                                                                                   Naktsmītnes veids Cena par vienu nakti
Brīvdienu apartaments
1-2 pers. 80 EUR
3-4 pers. 120 EUR
Brīvdienu namiņš 
1 pers. 60 EUR
2 pers. 70 EUR
Brīvdienu apartaments ar balkonu 
1-2 pers. 80 EUR
3-4 pers. 100 EUR
Naktsmītnes pasākumu viesiem 25 EUR par pers.

Svinību Zāle

                                                                           Viesu skaits Cīruļa pasākums
(līdz 6 h, laika periods no 12.00 līdz 18.00)
Pūces pasākums*
(līdz 12 h, laika periods no plkst. 12:00 līdz 00:00)
Līdz 15 pers.  150 EUR 200 EUR
No 16 - 20 pers.  200 EUR 250 EUR
No 21 - 30 pers.  300 EUR 350 EUR
No 31 - 35 pers.
  350 EUR 400 EUR
*Pārsniedzot norādīto laiku, cena tiek piemērota par divām dienām, izņemot gadījumu, ja svinību viesi ir rezervējuši LavenderVilla naktsmītnes pakalpojumus. 

Nometnes, retrītu, utml. pasākumu organizēšanā, cena tiek pielāgota individuāli un atbilstoši konkrētā pasākuma specifikai.

SVINĪBU šķūnis

                                                                           Viesu skaits Cīruļa pasākums
(līdz 6 h, laika periods no 12.00 līdz 18.00)
Pūces pasākums*
(līdz 12 h, laika periods no plkst. 12:00 līdz 00:00)
Līdz 15 pers.  150 EUR200 EUR
No 16 - 20 pers.  200 EUR250 EUR
No 21 - 30 pers.  300 EUR350 EUR
No 31 - 35 pers.
  350 EUR400 EUR
*Pārsniedzot norādīto laiku, cena tiek piemērota par divām dienām, izņemot gadījumu, ja svinību viesi ir rezervējuši LavenderVilla naktsmītnes pakalpojumus ( min 10 personām).

Nometnes, retrītu, semināru utml. pasākumu organizēšanā, cena tiek pielāgota individuāli un atbilstoši konkrētā pasākuma specifikai.

Pakalpojumu rezervācijai:


Spied šeit